Avatár Meher Baba
ميهير بابا رسول الله


Avatar Meher Baba

Nachádzate sa tu:  Meher Baba > Správy


Správy

Univerzálna správa
Pretože človek bol hluchý k zásadám a prikázaniam uložených Bohom v minulosti, v súčasnej Avatárickej forme zachovávam mlčanie. Žiadali ste a dostali ste dostatok slov — teraz je čas žiť ich. ...
Najvyšší z Výšin
Ja nie som ani Mahátma ani Mahapuruša, ani Sádhu ani Svätý, ani Jogín ani Wali. Tí, ktorí pristupujú ku mne s prianím získať bohatstvo alebo uchovať si svoje vlastníctvo, tí, ktorí sa snažia skrz mňa o úľavu od ťažkostí a utrpenia, ...
Meher Babovo volanie
Prebuďte sa zo svojej nevedomosti a pokúste sa aspoň pochopiť, že, v nekompromisne Nedeliteľnej Jednosti, nielen Avatár je Boh, ale aj mravec a vrabec, práve tak, ako vy všetci nie ste nič [iné], len Boh. ...
Záverečné prehlásenie
Before I break my silence, or immediately after it, three-fourths of the world will be destroyed. I shall speak soon to fulfill all that is shortly to come to pass. ...
Man-o-naš
Manonaš vedie k tomuto slávnemu stavu, v ktorom mnohosť odchádza a Jednotnosť prichádza, nevedomosť odchádza a Poznanie prichádza, priviazanosť odchádza a Sloboda prichádza. ...
Vysoké cesty k Bohu
Cesta skrz Boho-človeka je k dispozícii len pre tých šťastlivcov, ktorí pristúpia k nemu v úplnej oddanosti a neochvejnej viere (dôvere). Úplná oddovzdanosť Boho-človeku je však ...
Dvanásť spôsobov ako si Ma uvedomiť
Ak máte vlastnosť nesebeckej služby neovplyvnenej výsledkami, podobnú tej, ktorú má slnce, ktoré slúži svetu svietením na celé stvorenie, na trávu na poli, na vtákov vo vzduchu, ...
Ako milovať Boha
Milovať Boha, ako by mal byť milovaný, musíme žiť pre Boha a zomrieť pre Boha, vediac, že cieľom celého/každého života, je milovať Boha, a spoznať Ho ako svoje vlastné Ja. ...
Meher Babovo posledné varovanie
Beware of them who exploit spirituality to gain their selfish ends and dupe others in the name of Sadgurus and the Avatar. His lovers and workers should not get intimately involved with the family affairs of one another, ...
Babovo kázanie
Essentially we are all one. The feeling of our being otherwise is due to ignorance. Soul desires consciousness to know itself, but in its progress towards this Goal which it cannot realize independently of creation, ...
Moji milí pracovníci
My work is your opportunity. But when you allow yourself to intervene between you and my work, you are allowing the work to take you away from me. When you put my work before yourself, ...
Moje milé deti
Prišiel som pripomenúť všetkým ľuďom, že by mali žiť na zemi ako deti jedného Otca, pokým ich moja milosť neprebudí do uvedomenia, že sú všetci jedno bez druhého, a že všetky delenia ...
Slovo mojej Lásky
Tentokrát, keď ste so Mnou, nemám v úmysle dávať vám veľa slov na precvičovanie vašich myslí. Chcem, aby vaše mysle spali, tak že sa vaše srdcia môžu prebudiť vôči mojej Láske. ...
Moje prianie
Milovník má dodržiavať prianie Milovaného. Moje prianie pre mojich milovníkov je nasledovné: ...
Sedem úsloví zo Sahav
Be angry with none but your weakness. Hate none but your lustful self. Be greedy to own more and more wealth of tolerance and justice. ...
Sedem skutočností
Meher Baba neprikladá žiadnu dôležitosť svetonázorom/vyznaniam, dogmám, kastovným systémom, ani vykonávaniu náboženských ceremónií a obradov, ale POCHOPENIU nasledovných siedmych Skutočností: ...
Univerzálna modlitba
Si neobmedzený a neobsiahnuteľný, mimo predstavivosť a chápanie, večný a nepominuteľný. Si ne[roz]deliteľný; a nikto Ťa nemôže vidieť, len [ak] s Očami Božími. ...
Modlitba pokánia
Kajáme sa, Ó Bože Najmilosrdnejší, za všetky naše hriechy; za každú myšlienku, ktorá bola falošná alebo nespravodlivá alebo nehanebná; za každé slovo vyslovené, ktoré nemalo byť vyslovené; ...
Som rovnako prístupný...
Som rovnako prístupný pre každého a všetkých, veľkých a malých, Pre svätých, ktorí stúpajú, a hriešnikov, ktorí klesajú, Prostredníctvom všetkých rozličných ciest, ktoré poskytujú božské volanie. ...
 

Knihy   |   Nahor

Copyright © 1955-2021, Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust, Ahmednagar, India; Sufism Reoriented, San Francisco, U.S.A.; Translations by Tomas J Stehlik. All quotes of Meher Baba copyright AMBPPCT unless otherwise indicated. All Rights Reserved. Disclaimer. Odopretie zodpovednosti. Neti Neti.

1960-te_roky 1950-te_roky 1940-te_roky 1930-te_roky 1920-te_roky