Avatár Meher Baba
ميهير بابا رسول الله


Avatar Meher Baba

Nachádzate sa tu:  Meher Baba > Správy > Slovo mojej Lásky


Slovo mojej Lásky

Výňatok zo správy Meher Babu počas 1965 Daršanu v Púne, India, 3. máj 1965

     Tentokrát, keď ste so Mnou, nemám v úmysle dávať vám veľa slov na precvičovanie vašich myslí. Chcem, aby vaše mysle spali, tak, že sa vaše srdcia môžu prebudiť voči mojej Láske.

     Vy ste mali dosť slov, ja som mal dosť slov. To nie je prostredníctvom slov, že dám, čo mám dať. V tichu dokonalého odovzdania sa, moja láska, ktorá je vždy mĺkva, môže tiecť do vás — aby bola navždy vašou, a aby ste ju mohli zdieľať s tými, ktorí Ma hľadajú.

     Keď sa Slovo mojej Lásky vyhrnie zo svojho ticha a prehovorí do vašich sŕdc, povediac vám, kto skutočne som, budete vedieť, že to je [to] Skutočné Slovo, ktoré ste vždy túžili počuť.

Nahor   |   Nadol

The Word of My Love

Excerpt of message by Meher Baba during the 1965 Darshan in Poona, India on 3 May 1965

This time of your being with Me, I do not intend giving you a lot of words to exercise your minds. I want your minds to sleep so that your hearts may awaken to my Love.

You have had enough of words, I have had enough of words. It is not through words that I give what I have to give. In the silence of your perfect surrender, my love which is always silent can flow to you — to be yours always to keep and to share with those who seek Me.

When the Word of my Love breaks out of its silence and speaks in your hearts, telling you who I really am, you will know that that is the Real Word you have been always longing to hear.

 

Moje prianie   |   Nahor

Copyright © 1955-2021, Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust, Ahmednagar, India; Sufism Reoriented, San Francisco, U.S.A.; Translations by Tomas J Stehlik. All quotes of Meher Baba copyright AMBPPCT unless otherwise indicated. All Rights Reserved. Disclaimer. Odopretie zodpovednosti. Neti Neti.

1960-te_roky 1950-te_roky 1940-te_roky 1930-te_roky 1920-te_roky