Avatár Meher Baba
ميهير بابا رسول الله


Avatar Meher Baba

Nachádzate sa tu:  Meher Baba > Kontakt


Kontakt

Tomáš J Stehlík    توّماش ستِهليك
prekladateľ / translator

E-mail:  
Web: www.stehlik.sk

Disclaimer

All content on this site, including downloadable media files, was created by Tomas J Stehlik, Albourne, West Sussex, United Kingdom, if not stated otherwise. All content is copyrighted © Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust, Ahmednagar, India; Sufism Reoriented, San Francisco, U.S.A.; Translations by Tomas J Stehlik. All quotes of Meher Baba copyright © AMBPPCT unless otherwise indicated. All rights reserved. Distribution and copying of the provided textual content is allowed up to 300 words within a single quotation as long as it remains unmodified and the original author and the translator are indicated.

The author claims no liability for any damage or financial loss directly or indirectly caused by the download or usage of the content provided on this server. You expressly agree that use of the service is at your sole risk.

Odopretie zodpovednosti

Celý obsah týchto stránok, včítane stiahnuteľných súborov, bol vytvorený Tomáš J Stehlíkom, Albourne, West Sussex, United Kingdom, ak nie je uvedené inak. Všetok obsah je chránený autorským právom © Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust, Ahmednagar, India; Sufism Reoriented, San Francisco, U.S.A.; preklady Tomáš J Stehlík. Všetky citáty Meher Babu © AMBPPCT, ak nie je uvedené inak. Všetky práva vyhradené. Distribúcia a kopírovanie poskytnutého textového obsahu je povolené do 300 slov v rámci jednotlivej citácie, pokiaľ táto ostáva nezmenená, a pôvodný autor a prekladateľ sú uvedení.

Autor odopiera zodpovednosť za akékoľvek škody alebo finančné straty, priamo alebo nepriamo spôsobené sťahovaním alebo použitím obsahu poskytnutého na tomto servri. Vyslovene súhlasíte, že použitie tejto služby je výhradne na vaše riziko.

 


Copyright © 1955-2021, Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust, Ahmednagar, India; Sufism Reoriented, San Francisco, U.S.A.; Translations by Tomas J Stehlik. All quotes of Meher Baba copyright AMBPPCT unless otherwise indicated. All Rights Reserved. Disclaimer. Odopretie zodpovednosti. Neti Neti.

1960-te_roky 1950-te_roky 1940-te_roky 1930-te_roky 1920-te_roky