Avatár Meher Baba
ميهير بابا رسول الله


Avatar Meher Baba

Nachádzate sa tu:  Meher Baba > Správy > Som rovnako prístupný...


Som rovnako prístupný...

Dané Meher Babom 20. júla 1952

Som rovnako prístupný pre každého a všetkých, veľkých a malých,
Pre svätých, ktorí stúpajú, a hriešnikov, ktorí klesajú,
Prostredníctvom všetkých rozličných ciest, ktoré poskytujú božské volanie.
Som prístupný tak isto pre svätého, ktorého zbožňujem,
A pre hriešnika, pre ktorého som [/jestvujem],
A rovnako prostredníctvom Súfizmu, Vedantizmu, Kresťanstva,
Alebo Zarathuštrizmu a Budhizmu a iných izmov akéhokoľvek druhu
A tiež priamo, bez prostredníctva akýchkoľvek „izmov“.

Nahor   |   Nadol

I am equally approachable...

Given by Meher Baba on 20 July 1952

I am equally approachable to one and all, big and small,
To saints who rise and sinners who fall,
Through all the various paths that give the divine call.
I am approachable alike to saint whom I adore
And to sinner whom I am for,
And equally through Sufism, Vedantism, Christianity,
Or Zoroastrianism and Buddhism and other isms of any kind
And also directly through no medium of “isms” at all.

 


Copyright © 1955-2021, Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust, Ahmednagar, India; Sufism Reoriented, San Francisco, U.S.A.; Translations by Tomas J Stehlik. All quotes of Meher Baba copyright AMBPPCT unless otherwise indicated. All Rights Reserved. Disclaimer. Odopretie zodpovednosti. Neti Neti.

1960-te_roky 1950-te_roky 1940-te_roky 1930-te_roky 1920-te_roky