Avatár Meher Baba
ميهير بابا رسول الله


Avatar Meher Baba

Nachádzate sa tu:  Meher Baba > Obrazová galéria


Obrazová galéria

 

Meher Baba - obrazová galéria
 

     Po stáročia bolo významným zamestnaním umelcov spodobovanie tváre a formy Boha rôznorodými prostriedkami. Je to len v tomto súčasnom veku, že máme tisíce fotografií Boho-človeka, od jeho detstva až po dospelosť. Taktiež jestvujú domáce videá a filmy Meher Babu. Ponúkajú záblesk Zosobnenej Lásky. V tejto galérii sme vybrali fotografie Meher Babu z každej dekády jeho života.

[ENGLISH]  A major occupation of artists for centuries has been to portray, in various media, the face and form of God. It is only in this present age that we have thousands of photographs of the God-man, from his childhood through his adult life. There are also home movies and films of Meher Baba. They offer a glimpse of Love Personified. In this gallery we’ve selected photos of Meher Baba from each decade of his life.

 

Mapa stránok   |   Nahor

Copyright © 1955-2021, Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust, Ahmednagar, India; Sufism Reoriented, San Francisco, U.S.A.; Translations by Tomas J Stehlik. All quotes of Meher Baba copyright AMBPPCT unless otherwise indicated. All Rights Reserved. Disclaimer. Odopretie zodpovednosti. Neti Neti.

1960-te_roky 1950-te_roky 1940-te_roky 1930-te_roky 1920-te_roky