Avatár Meher Baba
ميهير بابا رسول الله


Avatar Meher Baba

Nachádzate sa tu:  Meher Baba > Knihy > Lúče > Kapitola 3


Mystérium [s]tvorenia/vzniku

     Boh je Tvorca, Udržiavateľ a Ničiteľ vesmíru, ktorý vychádza z Neho a je Ním udržiavaný v Jeho vlastnom bytí a tiež je opätovne absorbovaný v Ňom. Samotný Boh (God alone) je skutočný a vesmír je v doméne/pôsobnosti ilúzie, aj keď je manifestáciou Boha Samého.

     Svet, čiže stvorenie vychádza z večného a nekonečného bytia/bytosti Boha, skrz kreačný bod, ktorý je označovaný ako „Óm“. Nikto nemôže dosiahnuť trvalý pokoj/mier, dokým nekontaktuje a netranscenduje tento Óm bod. Preto zisťujeme, že sa posvätný symbol Óm často objavuje v blízkosti slova „Šantih“, ktoré značí mier/pokoj.

     Fonetická podobnosť medzi Óm, Amin a Amen naznačuje mnohé veci. Posvätné slová Amin a Amen sú časté na konci moslimských a kresťanských modlitieb. Obe znamenajú „staň sa“. Prichádzajúce od človeka, „staň sa“ je požehnanie alebo prianie; ale prichádzajúce od Boha, je to tvorenie. Tvorba/tvorenie je Božie Amin alebo Amen, t.j., bezprostredné a okamžité naplnenie Jeho vôle do skutočnosti. Arabské slovo Amin pochádza z koreňa Omn, ktoré značí bezpečnosť alebo mier/pokoj a tak Amin môže byť považované za ekvivalent alebo prinajmenšom príbuzné k Óm, ktoré je tiež asociované s mierom/pokojom.

     Všetky modlitby rôznych náboženstiev, ako sú hinduizmus, islam a kresťanstvo, majú odkaz na Tvorcu. [S]tvorenie/vznik je najväčším mystériom, s ktorým sú konfrontované všetky tvory, včítane ľudských bytostí. Mystérium nemôže byť objasnené alebo splnené, ak a dokým sa človek vedome nezjednotí s Tvorcom a neuvedomí si, že je jedno s Bohom, ktorý je zároveň Tvorcom aj [s]tvorením v jednom, naraz ich zahŕňajúc a trancendujúc v Svojom nekonečnom bytí.

 

Kapitola 4   |   Nahor

Copyright © 1955-2021, Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust, Ahmednagar, India; Sufism Reoriented, San Francisco, U.S.A.; Translations by Tomas J Stehlik. All quotes of Meher Baba copyright AMBPPCT unless otherwise indicated. All Rights Reserved. Disclaimer. Odopretie zodpovednosti. Neti Neti.

1960-te_roky 1950-te_roky 1940-te_roky 1930-te_roky 1920-te_roky