Avatár Meher Baba
ميهير بابا رسول الله


Avatar Meher Baba

Nachádzate sa tu:  Meher Baba > Knihy > Lúče > Kapitola 11


Súhra duší

     O súhre duší a o ich pružnej opozícii bolo mnoho povedané vedcami, psychológmi, filozofmi, moralistami, duchármi, mystikmi, svätými a jasnovidcami, ako aj Jančom, Jožom a Ančou. Ostro sa odlišujú v svojom odhade významu tohto trans-subjektívneho vzťahu a zaiste v postoji k nemu, ale nikto z nich nezaobchádzal s vnútro-subjektívnym životom ľahostajne. Zdedením z počiatočného vrtochu z večného Za, vedomie človeka je nútene obmedzené pohybovať sa v rámci opozít „ja“ a „ty“; a toto vzájomné postavenie vymedzuje hĺbky, do ktorých môže človek spadnúť, ako aj výšky, do ktorých môže vystúpiť.

     „Ty“ je formou druhého ja, alebo iným ja vo vnútri ja/seba (self within self). Ale uvedomenie si „ty“ je nevyhnutne námietkou proti uzavretiu ja/seba do seba. Je to efektívna zábrana introverzie, čiže dovnútorného stiahnutia sa vedomia do subjektívnej prázdnoty. Jestvuje mnoho popudov, ktoré mocne ťahajú dušu von a spájajú ju s inými dušami takým spôsobom, že sa stáva nemožným pre dušu zaujať nekompromisne odlúčený postoj.

     Zoberme si pár príkladov. Žiarlivosť drží myseľ-srdce víriace okolo inej duše. Pomsta tiež zviera dušu-objekt v svojej náruči s prudkosťou, ktorá bráni jej možnému opätovnému upadnutiu do odlučujúcej sa subjektívnej prázdnoty. A schopnosť strachu držať myseľ-srdce upnuté na objekt spôsobujúci strach, je príliš známa na to, aby sa bolo treba o nej dajako zvlášť zmieňovať. Pociťovaná dualita, v svojich mnohorakých aspektoch, drží myseľ v zovretí pestrej súhry duší. Avšak, ťaživosť/tyrania sexuálne prifarbeného vzťahu je omnoho rafinovanejšia než všetko ostatné. Preniká do samotného bytia odlučujúcej sa (separatistickej) duše, rozvracajúc ju zvnútra ako časovaná bomba. Ale tá [duša] stále odlieta na dotyčnicu inej duše a je poznačená zjavným neúspechom v duševnej alchýmii.

     Hoci sexuálne vedomie zviera svoj proťajšok s otvorenou vrúcnosťou, ono zintenzívňuje dualitu namiesto jej eliminovania, a duša ostáva naďalej uväznenou v kúzle pociťovanej „inej/druhej [osoby]“. Nepremožiteľné iné/druhé je verným spoločníkom sexom-ovládaného vedomia a je pociťované ako „iné/druhé“.

     V najhlbšom naplnení, sexuálne prifarbená opozícia/kontrast [vo vzťahu] náhle prináša na povrch rovnako hlbokú frustráciu, ktorá je latentná v sebe.

 


Copyright © 1955-2021, Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust, Ahmednagar, India; Sufism Reoriented, San Francisco, U.S.A.; Translations by Tomas J Stehlik. All quotes of Meher Baba copyright AMBPPCT unless otherwise indicated. All Rights Reserved. Disclaimer. Odopretie zodpovednosti. Neti Neti.

1960-te_roky 1950-te_roky 1940-te_roky 1930-te_roky 1920-te_roky