Avatár Meher Baba
ميهير بابا رسول الله


Avatar Meher Baba

Nachádzate sa tu:  Meher Baba > Knihy > Boh hovorí > [Časť 1] Stavy vedomia


Časť 1

Stavy vedomia

VŠETKY duše (átmy) boli, sú a budú v Nad-Duši (Paramátme).

Duše (átmy) sú všetky Jedno.

Všetky duše sú nekonečné a večné. Sú bez formy (beztvaré).

Všetky duše sú Jedno; nejestvuje žiaden rozdiel v dušiach alebo v ich bytí a existencii ako duše.

     Jestvuje rozdiel vo vedomí duší;
jestvuje rozdiel v rovinách vedomia duší;
jestvuje rozdiel v zážitkoch duší, a teda,
jestvuje rozdiel v stavoch duší.

     Väčšina duší si uvedomuje hrubohmotné telo (sthúlašaríra);
niektoré duše si uvedomujú jemnohmotné telo (prána);
málo duší si uvedomuje mentálne telo (myseľ alebo mana[s]);
a veľmi málo duší si uvedomuje Seba [svoje skutočné Ja].

     Väčšina duší má zážitok hrubohmotnej sféry (sveta);
niektoré duše majú zážitok jemnohmotnej sféry (sveta);
málo duší má zážitok mentálnej sféry (sveta);
a veľmi málo duší má zážitok Nad-Duše.

     Väčšina duší je na hrubohmotnej rovine (annabhúmiká);
niektoré duše sú na jemnohmotnej rovine (pránabhúmiká);
málo duší je na mentálnej rovine (manobhúmiká);
a veľmi málo duší je na rovine za mentálnou rovinou (vidžňána).

     Väčšina duší má veľké väzby (záväzky);
niektoré duše majú majú malé väzby (záväzky);
málo duší má veľmi malé väzby (záväzky);
a veľmi málo duší nemá absolútne žiadne väzby (záväzky).

     Všetky tieto duše (átmy) rozdielych vedomí, rozdielnych zážitkov, rozdielnych statov sú v Nad-Duši (Paramátme).

     Ak, teraz, všetky duše sú v Nad-Duši a sú všetky Jedno, potom prečo jestvuje rozdiel vo vedomiach, v rovinách, v zážitkoch a v stavoch?

     Príčinou tohto rozdielu je, že duše majú rozdielne a rozmanité impresie [dojmy, vtlačky] (sanskáry).

     Väčšina duší má hrubohmotné impresie;
niektoré duše majú majú jemnohmotné impresie;
málo duší má mentálne impresie;
a veľmi málo duší nemá vôbec žiadne impresie.

     Duše majúce hrubohmotné impresie, duše majúce jemnohmotné impresie, duše majúce jemnohmotné impresie a duše [ne]majúce žiadne impresie, všetky tieto duše sú v Nad-Duši a všetky sú Jedno.

     Duše s hrubohmotnými impresiami majú vedomie hrubohmotného tela (sthúlašaríra) a majú zážitok hrubohmotnej sféry.

     Duše s jemnohmotnými impresiami majú vedomie jemnohmotného tela (prána) a majú zážitok jemnohmotnej sféry.

     Duše s mentálnymi impresiami majú vedomie mentálneho tela (mana alebo myseľ) a majú zážitok mentálnej sféry.

     Duše so žiadnymi impresiami majú vedomie Seba (duše, átmy) a majú zážitok Nad-Duše (Paramátmy).

SFÉRA TELO
Mystický
výraz
Mystický
výraz
Sufí
výraz
Védantický
výraz
Hrubohmotná
sféra (svet)
Hrubohmotné
telo
Jism-i kasíf Sthúlašaríra
Jemnohmotná
sféra (svet)
Jemnohmotné
telo
Jism-i latíf Súkšmašaríra
(prána)
Mentálna
sféra (svet)
Mentálne
telo
Jism-i altaf Káranašaríra
(manas)

     Teda duše s hrubohmotnými impresiami zažívajú hrubohmotnú sféru prostredníctvom hrubohmotného tela; to jest, zažívajú rozdielne a rozmanité zážitky ako videnie, počutie, čuchanie, jedenie, spanie, vyprázdňovanie čriev a čuranie. Všetky tieto sú zážitkami hrubohmotnej sféry.

     Duše s jemnohmotnými impresiami zažívajú v následnosti tri roviny jemnohmotnej sféry prostredníctvom jemnohmotného tela, a v týchto troch rovinách majú iba zážitky videnia, čuchania a počutia.

     Duše s mentálnymi impresiami, prostredníctvom mentálneho tela, čiže mysle, v mentálne sfére zažívajú iba videnie, a toto videnie je videním Boha.

     Duše [ne]majúce žiadne impresie, prostredníctvom Seba zažívajú nekonečnú moc, nekonečné poznanie a nekonečnú blaženosť Nad-Duše.

     Duša, ktorá si je vedomá hrubohmotného tela, si nie je vedomá jemnohmotného tela, nie je si vedomá mentálneho tela, a nie je si vedomá Seba.

     Duša, ktorá si je vedomá jemnohmotného tela, si nie je vedomá hrubohmotného tela, nie je si vedomá mentálneho tela, a nie je si vedomá Seba.

     Duša, ktorá si je vedomá mentálneho tela, si nie je vedomá hrubohmotného tela, nie je si vedomá jemnohmotného tela, a nie je si vedomá Seba.

     Duša, ktorá si je vedomá Seba, si nie je vedomá hrubohmotného tela, nie je si vedomá jemnohmotného tela, a nie je si vedomá mentálneho tela.

     Duša, ktorá má zážitok hrubohmotného sveta, nemá zážitok jemnohmotného sveta, ani nemá zážitok mentálneho sveta, ani nemá zážitok Nad-Duše.

     Duša, ktorá má zážitok jemnohmotného sveta, nemá zážitok hrubohmotného sveta, ani nemá zážitok mentálneho sveta, ani nemá zážitok Nad-Duše.

     Duša, ktorá má zážitok mentálneho sveta, nemá zážitok hrubohmotného sveta, ani nemá zážitok jemnohmotného sveta, ani nemá zážitok Nad-Duše.

     Duša, ktorá má zážitok Nad-Duše, nemá zážitok hrubohmotného sveta, ani nemá zážitok jemnohmotného sveta, ani nemá zážitok mentálneho sveta. To jest, duša, ktorá si je vedomá Seba a má zážitok Nad-Duše, si nie je vedomá hrubohmotného tela, jemnohmotného tela a mentálneho tela, a nezažíva hrubohmotnú sféru, jemnohmotnú sféru a mentálnu sféru (svety).

     To značí, aby mala vedomie Seba a zážitok Nad-Duše, duša musí stratiť vedomie hrubohmotného tela, jemnohmotného tela a mentálneho tela. Avšak, pokým je duša poznačovaná buď hrubohmotnými alebo jemnohmotnými alebo mentálnymi impresiami, duša konzistentne (trvale) a respektívne má vedomie hrubohmotného tela, jemnohmotného tela a mentálneho tela, a hrubohmotné, jemnohmotné a mentálne zážitky sú nepretržite a nevyhnutne podstupované.

 


Copyright © 1955-2021, Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust, Ahmednagar, India; Sufism Reoriented, San Francisco, U.S.A.; Translations by Tomas J Stehlik. All quotes of Meher Baba copyright AMBPPCT unless otherwise indicated. All Rights Reserved. Disclaimer. Odopretie zodpovednosti. Neti Neti.

1960-te_roky 1950-te_roky 1940-te_roky 1930-te_roky 1920-te_roky