Avatár Meher Baba
ميهير بابا رسول الله


Avatar Meher Baba

Nachádzate sa tu:  Meher Baba > Úvodná stránka


Avatár Meher Baba - image/obrázok

Vitajte Doma

 
Meher Baba oddal svoj život prebúdzaniu ľudstva
do skutočnosti Božskej Lásky.
Prehlásil, že je Ten, ktorý bol skôr, než čas bol,
a že Boh je skutočným Ja v každom.
Jeho Univerzálna Správa začína slovami:
„Prišiel som nie učiť, ale prebúdzať.“
 

Welcome Home

 
Meher Baba devoted his life to awakening humanity
to the reality of Divine Love.
He declared himself to be The Ancient One
and God to be the real Self within everyone.
His Universal Message begins with the words,
“I have come not to teach but to awaken.”
Majstrovstvo v slúžení - Mastery in Servitude - logo
My Love is with you always
be sure; and do all as I said.
M.S.Irani

„Moja Láska je s vami vždy, buďte si istí;
a robte všetko, ako som povedal.“
M.S.Irani

 

Správy   |   Nahor

Copyright © 1955-2021, Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust, Ahmednagar, India; Sufism Reoriented, San Francisco, U.S.A.; Translations by Tomas J Stehlik. All quotes of Meher Baba copyright AMBPPCT unless otherwise indicated. All Rights Reserved. Disclaimer. Odopretie zodpovednosti. Neti Neti.

1960-te_roky 1950-te_roky 1940-te_roky 1930-te_roky 1920-te_roky